Hoe u bijdraagt aan één van de grootste onderzoeksnetwerken ter wereld

Wist u, dat u door uw deelname aan Generation R ook bijdraagt aan onderzoek in heel Europa? Dit gebeurt bijvoorbeeld in het project “LongITools”, dat als doel heeft om het risico op veel voorkomende ziektes zoals suikerziekte en hartziektes te verlagen.

Dit project gebruikt gegevens van meer dan 10 miljoen Europeanen die deelnemen aan studies zoals Generation R, om beter te begrijpen hoe de leefomgeving en leefstijl, samen met de genetische achtergrond, het risico op ziektes beïnvloeden. Natuurlijk zorgen wij ervoor dat uw gegevens hierbij goed beschermd zijn.

Waarom is het belangrijk om gegevens van meerdere studies te combineren?

 

Door vergelijkbare gegevens uit verschillende studies te combineren, wordt de kans groter dat onderzoekers oorzaken van ziektes kunnen vinden en dat we kunnen bepalen in welke fases van het leven preventie het beste werkt. Het combineren van informatie uit meerdere studies zorgt voor een beter gebruik van data, voor een bredere groep onderzoeksdeelnemers, voor een betere kennisontwikkeling en voor meer transparantie in het onderzoek.

Wat onderzoekt LongITools?

In LongITools wordt onderzocht hoe leefomgeving, leefstijl en gezondheid het risico op hart- en vaatziekten, overgewicht en suikerziekte beïnvloeden. De onderzoeksteams kijken hoe factoren zoals luchtvervuiling, lawaai en de bebouwde omgeving bijdragen aan deze risico’s. Het project gebruiken een zogenaamde “exposoom” benadering en probeert erachter te komen in welke levensfases het beste ingegrepen kan worden om de risico’s te verkleinen.

Wat is het exposoom?

Het externe exposoom is de verzameling van alle omgevingsfactoren waaraan iemand in het leven wordt blootgesteld. Dit begint al vóór de conceptie. Onze omgeving is heel divers. We kunnen worden blootgesteld aan vervuiling, chemicaliën, of infecties, sommige mensen wonen in de stad, andere tussen bomen of aan het water, en we eten en drinken iedere dag veel verschillende voedingsmiddelen. Al deze “omgevings-“factoren hangen met elkaar samen en hebben bepaalde effecten in ons lichaam (het interne exposoom).

De exposoom benadering van onderzoek is holistisch en onderzoekt meerdere omgevingsfactoren die mogelijk samenhangen met gezondheid. Dit is een andere benadering dan de meer traditionele “één blootstelling, één ziekte” benadering. In deze video (in het Engels) wordt uitgelegd wat het exposoom is, wat LongITools onderzoekt en waarom.

Het grootste network ter wereld

LongITools is onderdeel van het European Human Exposome Network, het grootste netwerk ter wereld van projecten die de impact onderzoeken van omgevingsfactoren over het hele leven (het exposoom) op de gezondheid van mensen. Het is een samenwerking van negen projecten, die alles bij elkaar meer dan 100 miljoen Euro subsidie hebben gekregen van Horizon 2020, het onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU. De negen projecten zijn ATHLETE, EPHOR, EQUAL-LIFE, EXIMIOUS, EXPANSE, HEDIMED, HEAP, LongITools, en REMEDIA.

Onderzoek naar het exposoom is belangrijk om meer te begrijpen van de oorzaken van veel voorkomende ziektes zoals hart- en vaatziektes, overgewicht, suikerziekte, longziekten, immuunaandoeningen en mentale ziekten.

Wat wordt er van het onderzoek verwacht?

LongITools hoopt bij te dragen aan een beter begrip van de effecten van het exposoom op gezondheid en hoopt ook wetenschappelijk bewijs te kunnen leveren dat gebruikt kan worden door lokale, nationale en Europese beleidsmakers om de gezondheid van mensen te beschermen en te verbeteren.

Als u meer wilt weten over dit project, kijkt u dan op de LongITools website of volg @LongITools op Twitter.